week 2023-40

speuren bij:

oplossing:

AFZENDER:

 Dhr    Mevr
Naam
Adres
Postcode
Plaats
E-mail
  

Medewerkers van sherlock.nl zijn uitgesloten van deelname.
Deelnemers aan de prijsvraag moeten woonachtig zijn in Nederland.
Per postadres wordt slechts 驮 inzending meegeteld.
Persoonlijke gegevens worden in de betreffende week alleen intern  ter controle gebruikt.
Bekendmaking van de winnaar (naam & woonplaats) geschiedt op de pagina oplossingen.
De winnaar krijgt de prijs toegestuurd op het hierboven aangegeven adres.
Indien het emailadres is ingevuld wordt de winnaar ook via email op de hoogte gesteld.
Over de oplossingen en de winnaars wordt niet gecorrespondeerd.